شیشه همدان

صنعت شیشه از جمله صنایعی است که هزینه ی سرمایه گذاری بالایی را می طلبد و به واسطه ی سوخت ارزان و فراوانی مواد اولیه حاشیه سرمایه گذاری در آن سود بالایی نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد و شیشه همدان نیز یکی از بزرگترین شرکت های داخلی تولیدکننده ی شیشه می باشد. از نکات مهم شرکت می توان به طرح توسعه ی فاز سوم شرکت اشاره کرد که ظرفیت شرکت را با ۱۲۴ درصد رشد از ۷۵ هزار تن به ۱۶۸ هزار تن می رساند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.