شغدیر و افزایش نرخ پی وی سی

پتروشیمی غدیر، در ۵ ماهه سال جاری ۱۹۴ میلیارد تومان فروش داشته که معادل ۴۶ درصد فروش سال ۹۶ شرکت می باشد. شرکت در این دوره ۴۶,۶۸۸ تن تولید و ۴۶,۵۵۴ تن محصول پی وی سی فروخته است. این مقدار فروش معادل ۳۷ درصد مقدار فروش سال ۹۶ می باشد. متوسط نرخ فروش ۵ ماهه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.