شرکت نفت و گاز پارسیان

این شرکت برای سال ۱۳۹۶ مبلغ ۵۴۱ ریال سود محقق نموده است و برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰۵ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است. با توجه به روند گذشته ی تقسیم سود شرکت در مجامع، به نظر می رسد برای سال ۱۳۹۶ نیز تقسیم سود ۹۰% را شاهد باشیم و با توجه به سال مالی شرکت و رویه ی تقسیم سود، در شش ماهه ی ابتدایی سال جاری به ازای هر سهم ۴۸۶ ریال تقسیم نماید و با در نظر گرفتن قیمت فعلی ۲۵۴۷ ریالی سهام شرکت، قیمت سهام پس از تقسیم سود به سطح ۲۰۰ تومانی خواهد رسید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.