شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

شرکت در نیمه نخست سال مالی جاری عملکرد مناسبی داشته است به طوری که فروش مقداری آن در این برهه زمانی با رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل همراه بوده است. با توجه به اینکه محصولات شرکت در زمره محصولات استراتژیک می باشد بنابراین نرخ گذاری محصولات شرکت توسط دولت انجام می شود. بنابراین اگر دولت همراستا با تورم، نرخ فروش محصولات شرکت را افزایش دهد سودآوری این شرکت نیز با تحول همراه خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.