شروع متعادل خراسان در سال ۹۷

پتروشیمی خراسان در فروردین ماه امسال توانسته مبلغ فروش ماهانه خود را با رشد ۵۰ درصدی نسبت به فروردین ۹۶ به ۴۳۹ میلیارد ریال افزایش دهد.خراسان در این ماه موفق شده از ۵۰٫۵ هزار تن ( ۵ درصد کمتر از فروردین ۹۶) اوره تولیدی خود، ۳۳٫۹ هزار تن( ۳ درصد کمتر از فروردین ۹۶)  را […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.