شركت پتروشيمی خراسان

نماد پتروشیمی خراسان در موج صعودی خود، پس از آخرین برخورد با کف کانال در محدوده ۴۹۵۰ ریال، وارد موج افزایش شارپی (موج ۳ ) شده که با گپ قیمتی، موفق به گذر از سقف کانال شده و با ورود به کانال جدید تا سقف آن (۸۵۰۰ ریال)، رشد شارپ را تجربه کرده است، پس […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.