شركت پتروشيمی خراسان

خراسان در تایم فریم روزانه پیرو تحلیل قبلی با گذشت از محدوده ۶۰۰۰ریال و رسیدن به سقف کانال در محدوده ۷۰۰۰ریال با مقاومت فیبوی ۱۰۰درصد و سقف کانال صعودی بلند مدت روبروست و در صورت تثبیت بالای این محدوده قیمتی محدوده ۸۳۰۰ریال مقاومت بعدی و محدوده ۹۱۵۰ ریال سقف کانال موازی بعدی خواهد بود. جهت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.