شخارک و رشد فروش متانول در خرداد ماه

پتروشیمی خارک سه ماهه اول ۹۸ مبلغ ۸،۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به سه ماهه سال گذشته ۸۷ درصد رشد داشته است. همچنین فروش خرداد ۹۸ را با رشد ۱۹٫۷ درصدی نسبت به اردیبهشت مبلغ ۳،۴۰۷ میلیارد ریال محقق نمود. مقدار فروش متانول نیز رشد ۳۶ درصدی اما مقدار فروش بوتان با افت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.