شاخص گروه حمل و نقل

شاخص گروه حمل و نقل در تایم فریم هفتگی طی ۴ سال گذشته از کف ۲۳۶۵ واحد طی یک سیکل کامل ۵ موجی به سقف ۶۲۲۷ واحد صعود داشته و از سقف فوق در یک روند اصلاحی فرسایشی به محدوده ۳۳۴۰ واحد تنزل داشته که میتوان این اصلاح را در قالب موجAدر نظر گرفت و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.