شاخص کل

در شاخص کل از اتصال انتهای اخرین کفها می توان محدوده ای را که پتانسیل تبدیل شدن به سطح حمایتی را دارد. مشخص کرد. همانطور که مشاهده می کنید دو سطح را می توان به عنوان حمایت در نظر داشت. اول خط حمایت داینامیک داخلی که بسته یه شیب ریزش شاخص رنج آن تغییر خواهد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.