شاخص کل

همانطور که در تحلیل قبل اشاره شد شاخص کل شروع به عقب نشینی کرد . اما با تشکیل کندلهای جدید میانگین ها تغییر وضعیت داده اند. اکنون اولین سطح حمایتی شاخص در محدوده تن کن سن قرار دارد که همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سطح ۱۸۱۱۴۶ واحد است. انتظار میرد شاخص ازاین محدوده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.