شاخص کل

در تحلیل قبل از شاخص کل اشاره شد که چنانچه شاخص قبل از زمان موج قبل یعنی ۹روز به همان میزان حرکت کند احتمال ادامه حرکت به شدت قوت می گیرد. اکنون بعد از گذشت ۷ روز موج صعودی اخیر به میزان موج صعودی قبل حرکت کرده است. چنانچه کندل فردا مثبت و صعودی بسته […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.