شاخص سایر واسطه گری های مالی

شاخص سایر واسطه گری های مالی در تایم فریم هفتگی در آخرین گام صعودی از محدوده ۲۰۰۰واحد به محدوده ۲۷۰۰ واحد صعود داشته و از سقف فوق تقریبا تمام مسیر را اصلاح کرده و در شرایط فعلی در کف کانال صعودی قرار گرفته و میتواند مجددا وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت عبور از ۲۳۰۰ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.