س. نفت و گاز و پتروشيمی تأمين

قیمت در این نماد یک رالی صعودی را از اصلاح ۶۱٫۸ درصدی اخرین موج صعودی اغاز کرده است. چنانچه قیمت موفق به شکست مقاومت ۲۸۰ تومان شود هدف قیمتی ۳۱۰ تومان را پیش رو خواهد داشت. همچنین با توجه به گارد قیمت شکست این مقاومت دور از ذهن نیست می توان در این محدوده بصورت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.