س. نفت و گاز و پتروشيمی تأمين

نمودار زیر تغییر رفتار قیمت در تایم فریم روزانه در حالت لگاریتمی است. همانطور که مشاهده می کنید قیمت با برخورد به سقف کانال صعودی قوی و بلند مدت خود متوقف شده در اخرین موج صعودی از شکست آن ناکام مانده است. بعد از آن ۵۰ درصد از حرکت قبلی خود را به صورت سه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.