سیمان تهران

قیمت بعد از ساختن سقف در محدوده ۱۱۰۰ تومان یک موج نزولی را استارت زده است. هدف این موچ را می توان در خط میانی چنگال اندورز در محدوده ۸۵۰ تومان در نظر داشت. احتمال حمایت قیمت در این محدوده دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.