سهامی ذوب آهن اصفهان

قیمت درنمودار نماد ذوب در محدوده ۲۱۵ تومان از خود مقاومت و در محدوده ۱۲۵ تومان حمایت نشان داده است. می توان در نزدیکی سطح حمایتی و با حد ضرر ۱۲۰ تومان به دنبال تریگر ورود به نماد بود و حد سود در محدوده مقاومت ۲۱۵ تومان در نظر داشت.شایان ذکر است قیمت این محدوده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.