سنگ آهن گهرزمين

قیمت به حمایت مد نظر واکنش مناسبی نشان داده و تریگر کندلی نیز صادر شده است. انتظار میرود قیمت در ابتدا به باند بالایی چنگال و سپس به سقف کانال و خط هشدار اول چنگال برسد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.