سرمایه گذاری مس سرچشمه

قیمت با یک اصلاح فرسایشی و کند بر روی کموی صعودی قرار گرفته و با واکنش و حمایت این منطقه آهنگ صعودی به خود گرفته است. می توان با حد ضرر زیر کمو در محدوده ۴۶۰ تومان به کمین معاملات خرید نشست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.