سرمایه گذاری مسکن پردیس

قیمت در یک اصلاح ۶۱٫۸ درصدی از آخرین اوج خود به خط میانی چنگال اندروز نیز رسیده است و به آن واکنش نشان داده. مادامیکه قیمت به خط میانی چنگال وفادار است انتظار میرود قیمت خود را به باند بالایی چنگال و محدوده قیمتی ۲۳۵ تومان برساند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.