سرمايه گذاری كوه نور

ثنور در تایم فریم روزانه در کانال صعودی کوتاه مدت در آخرین گام صعودی از کف کانال تا محدوده ۱۹۲۰ ریال صعود داشته و سپس تا محدوده ۱۳۰۰ریال اصلاح قیمتی داشته که این محدوده از حمایت کف کانال و حمایت استاتیک سقف کوتاه مدت قبلی برخوردار است و با توجه به پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.