سرمايه گذاری صدرتامين

در تحلیل قبل به احتمال صعود قیمت تا سقف کانال صعودی اشاره شد. اما همانطور که مشاهده می کنید قیمت نتوانست از باند بالایی چنگال عبور کند. و در عوض در زیر کف کانال صعودی و اخرین کف و حمایت خود قرار گرفته و قیمت پایانی دو روز متوالی در این محدوده مانده است. لذا […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.