سرمايه گذاری صدرتامين

قیمت به محدوده مورد نظر واکنش نشان داده و در مسیر مورد نظر حرکت می کند. همانطور که مشاهده می کنید به باند بالایی چنگال رسیده است و در صورت عبور از این محدوده هدف بعدی خط هشدار اول چنگال اندروز و یا سقف کانال صعودی خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.