سرمايه‌ گذاری شاهد

قیمت در نماد تعدیل شده با افزایش سرمایه به سقف و مقاومت تاریخی خود رسیده است. شکست این مقاومت می تواند تریگر خرید صادر کند. بهتر است تحرکات قیمت و حجم را مد نظر قرار دهیم

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.