سرمايه‌ گذاری آتيه‌ دماوند

قیمت در این نماد در تایم فریم هفتگی در درون یک کانال صعودی در حال نوسان است که اکنون به سقف این کانال برخورد کرده و متوقف شده است. لذا مادامیکه قیمت ارایش جدید نگیرد و یا با قدرت از این محدوده عبور نکند خرید و نگهداری پرریسک خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.