سرمايه‌گذاری صندوق‌ بازنشستگی

قیمت در موج قبلی نتوانست خود را به هدف مورد نظر برساند اما حد ضرر نیز فعال نشده است. اکنون بار دیگر قیمت با تشکیل الگوی برگشتی سرو شانه معکوس( درصورت شکست خط گردن) میتواند به هدف مورد نظر دست پیدا کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.