سرمايه‌گذاری صنايع پتروشيمی

به نظر میرسد اصلاح قیمت در این نماد به اتمام رسیده استو بعد از اصلاح ۷۸٫۶ درصدی بار دیگر یک رالی صعودی را شروع کرده است. انتظار میرود در بلند مدت قیمت خود را به محدوده ۵۷۰ و سقف کانال فرضی برساند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.