سرمايه‌گذاری توكافولاد

در تحلیل قبل به الگوی کاپ اند هندل اشاره شد.همانطور که مشاهده می کنید قیمت با قدرت در حال برک اوت از الگو است و الگو تایید شده است. میتوان با حد ضرر ۱۷۰ و هدف ۲۷۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.