سایپا

در تحلیل قبل از این نماد برای تحلیل رفتار قیمت از چنگال اندورز استفاده شد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت کماکان به این ابزار وفادار است و با واکنش به باندهای آن در مسیر مورد انتظار حرکت می کند هدف بعدی قیمت خط هشدار اول که یه ان بسیار نزدیک شده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.