ریزش قیمت در بازگشایی های امروز

در گروه بانکی، نماد وبصادر پس از رفع تعليق، برگزاری مجمع عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدی و افشای اطلاعات با اهميت (تعدیل منفی ۲۲۲ درصدی) با ریزش سنگین ۵۰ درصدی و پس از دو سال توقف و تحمیل زیان سنگین به سهامداران صبور، مورد بازگشایی قرار گرفت اما در ادامه بازار صف خرید شد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.