ريل پردازسير

حریل در تایم فریم روزانه در نمودار تعدیل شده از ابتدای ورود به بورس در۱۰۷۰ ریال تا محدوده قیمتی ۲۰۹۰ ریال صعود داشته و از سقف فوق در یک کانال نزولی یکساله تا محدوده ۱۱۸۰ ریال اصلاح قیمتی را انجان داده که این محدوده همپوشانی با تراز فیبوی ۸۸/۶ درصدی اصلاحی سهم داشته و از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.