روند روبه رشد نرخ سیمان در سکرما

سیمان کرمان ۹ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱,۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی را محقق نموده است. حدود ۵۷ درصد از درآمد شرکت در این دوره مربوط به سیمان تیپ دو کیسه ای و ۲۹ درصد مربوط به سیمان تیپ دو فله می باشد. […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.