رشد نرخ فروش در غمارگ

مارگارین ۶ماهه منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ ۴۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۹ درصدی داشته است. مبلغ فروش نسبت به اردیبهشت افت ۳۴ درصدی داشته که عمدتا ناشی از افت فروش مقداری روغن نباتی بوده است. همچنین متوسط نرخ هر کیلو روغن نباتی در خرداد با افزایش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.