رشد مقدار فروش گندله در کنور

مبلغ فروش مرداد ماه شرکت نسبت به تیر ماه ۶۷ درصد رشد داشته که ناشی از رشد نرخ فروش و مقدار فروش گندله بوده است. مقدار فروش گندله در مرداد با رشد ۴۹ درصدی نسبت به تیر ماه ۵۲ هزار تن و با متوسط نرخ ۹۳۱ تومان به ازای هر کیلو محقق شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.