رشد قیمتی نمودار سررسید فروردین۹۸

نمودار سررسید فروردین ۹۸ در تایم فریم ۱ ساعته، رشد قیمت از نزدیکی محدوده حمایتی هارمونیک که در سطوح فعلی با محدوده مقاومتی استاتیک خود درگیری خواهد داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.