رشد فروش مردادماه شکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ۵ ماه اول سال جاری حدود ۱۵۹۰ میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت در ماه مرداد ۴۱۴ میلیارد تومان فروش داشته که ۵۲ درصد نسبت به تیرماه رشد داشته است. پلی اتیلن سبک خطی در مرداد با متوسط نرخ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.