رشد فروش شکبیر در دی ماه

شرکت پتروشیمی امیرکبیر با نماد “شکبیر” یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده پلی الفین می باشد. این شرکت در دوره ی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ فروش را به مبلغ ۳۹،۴۴۹ میلیارد ریال گزارش کرده است که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته ۵۷% افزایش یافته است و معادل ۱۱۸% از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.