رشد درآمدی وتجارت نسبت به فروردین ۹۸

بانک تجارت در اردیبهشت ماه ۹۸ مبلغ ۱۵،۷۵۵ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی و ۱۲،۵۰۵ میلیارد ریال سود سپرده های سرمایه  گذاری گزارش نموده که تفاوت این دو رقم ۳،۲۵۰ میلیارد ریال مثبت است. همانطور که در نمودار مشخص است عملکرد بانک از این لحاظ نسبت به فروردین بهتر بوده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.