رد رشد قيمت ها در بازارهاي جهاني

رشد مناسب قيمت نفت و همچنين بهبود بازار فلزات مي تواند ادامه رشد گروه هاي موثر را در پي داشته باشد. اميدواري به گزارش هاي ٩ ماهه همچنان مي تواند نقدينگي را به سمت اين گروه ها هدايت نمايد و اين در حاليست كه بانك و خودرو نيز پس از دوره نسبي اصلاح مي توانند […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها