ذوب آهن اصفهان

قیمت در نمودار تعدیل نشده بر روی یک سطح مقاومتی قوی قرار گرفته است. به نظر نمیرسد در این گام قیمت توان عبوراز این مقاومت سنگین را داشته باشد. و شروع یک حرکت اصلاحی در میان مدت بسیار محتمل است. اهداف دقیق را می توان با شکل گیری بیشتر حرکت اصلاحی براورد کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.