ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌

در تحلیل قبل از این نماد دو سناریو مطرح شد. اکنون قیمت توانسته از کانال نزولی خود خارج شود و تریگر خرید نیز صادر کرده است. می توان تا رسیدن به هدف ۹۴۰ تومانی با قیمت همراه بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.