ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌

به نظر میرسید قیمت در نماد کطبس در حال ساختن الگوی ادامه دهنده فنجان است. هرچند هنوز الگو کامل نشده است اما می توان به کمین معامله خرید نشست تا با شکست اخرین سقف قیمت در محدوده ۳۸۰ تومان و حد ضرر اخرین کف قیمتی وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.