درگیری نمودار سررسید فروردین۹۸ زعفران با محدوده مقاومتی

نمودار قرارداد زعفران سررسید فروردین ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، با محدوده مقاومتی درگیر شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.