درگیری نمودار سررسید تیر۹۸ زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، با محدوده تبدیلی، درگیر شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.