درگیری نمودار سررسید اردیبهشت۹۸ با محدوده شکسته شده

نمودار قرارداد زعفران سررسید اردیبهشت ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، با محدوده شکسته شده، درگیر شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.