داروسازی آوه سینا

این شرکت برای سال ۹۷ به ازای هر سهم ۵۳۰ ریال سود و تلفیقی ۶۴۵ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و روز دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۰% از سهام این شرکت بازار دوم فرابورس در محدوده ی قیمتی ۳،۰۰۰ تا ۳،۳۰۰ ریال عرضه خواهد شد. گفتنی است این شرکت رتبه ی ۴۸ را در بین شرکت های دارویی از منظر فروش ریالی محصولات به خود اختصاص داده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.