داده گسترعصرنوين

قیمت به محدوده مورد نظر واکنش نشان داده است و یک سطح مقاومتی در محدوده ۸۵۸ تومان ایجاد کرده است. اکنون می توان با حد ضرر ۶۵۰ تومان و حد سود اول ۱۰۶۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.