حفاری شمال

قیمت در حالی رو به افزایش است که مقاومت و سقف محکم ۴۲۰ تومان را پیشروی خود دارد. شکست این مقاومت می تواند تریگری برای شروع یک رالی صعودی به هدف سقف کانال صعودی فرضی باشد. می توان به کمین معاملات خرید نشست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.