حفاری شمال

قیمت در نماد حفاری بعد از یک رشد ۲۲۰ درصدی از محدوده ۱۳۰ تومان تا ۴۱۶ تومان متوقف شده و اکنون در فاز استراحت قرار گرفته است. به نظر میرسد این استراحت و انتظار بصورت یک الگوی مثلث در حال شکل گیری است. هر چند تا الگو کامل نشود نباید به استناد کرد اما می […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.