حفاری شمال

قیمت در این نماد یک رالی صعودی را شروع کرده است. از انجا که ۳۸ درصد موج قبل را اصلاح کرده است به احتمال ۸۰ درصد به خط میانی چنگال خواهد رسید که محدوده قیمتی ۴۰۰ تومان خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.